Visitor Management System

ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อ

ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อ

ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อที่รวดเร็วและใช้งานง่าย

ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อ

ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อหรือเรียกว่า Visitor management เป็นระบบที่มีความสำคัญต่อทุกหน่วยงานเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลหรือทรัพย์สินภายในหน่วยงานของท่านได้รับความปลอดภัยสูงสุด ดังจะเห็นได้จากข่าวในปัจจุบันพบกว่าหลายหน่วยงานไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อที่ดีและทันสมัยเพียงพอทำให้มีปัญหาตามมามากมาย

ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อในปัจจุบันได้พัฒนาไปอย่างมากโดยสามารถติดตั้งอุปกรณ์ Hardware AI ร่วมด้วยอาทิ เครื่องสแกนใบหน้า กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ

ปัจจุบันระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อสามารถติดตั้งบนอุปกรณ์ mobile อาทิเครื่องแทปเล็ต ทำให้เคลื่อนย้ายหรือพกพาง่ายและสะดวก สืบเนื่องจากการพัฒนาของ CPU ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อสามารถทำงานได้บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้หลายแพตฟอร์ม อาทิ iOS หรือ Android

STFC VMS

โปรแกรมบริหารผู้มาติดต่อเหมาะสำหรับ อาคารสำนักงานให้เช่า โรงงาน โรงเรียน หรือทุกหน่วยงานที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุด โดยระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อมีคุณสมบัติ อาทิ
- รวดเร็ว : มีความรวดเร็วกว่าแบบใช้มือจด ใช้เวลาประมาณ 3 วินาทีต่อการทำงาน 1 รายการ
- สะดวก : มีระบบระบุตำแหน่งเก็บบัตรและระบบค้นหาที่รวดเร็วเมื่อทำบัตรหาย
- ปลอดภัยสูง : มีระบบจัดเก็บภาพ อาทิภาพผู้มาติดต่อ ภาพบัตรหรือเอกสารผู้มาติดต่อ และยังสามารถเพิ่มอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรชนิดอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย
- เก็บข้อมูลได้ไม่จำกัด : การจัดเก็บในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดความจุของข้อมูลได้จำนวนมหาศาลทำให้ไม่ต้องลบข้อมูลเก่าทิ้งเก็บได้เป็น 10 ปี
- สามารถเชื่อมต่อเป็นระบบ Network ในกรณีที่ต้องทำงานช่วยกันมากกว่า 1 เครื่อง
- สามารถเพิ่มอุปกรณ์ GSM Module เพื่อส่ง SMS หรือ e-Mail ไปยังผู้ที่ต้องการ อาทิผู้ที่มาติดต่อต้องการมาพบ

สามารถบันทึกข้อมูลที่สำคัญ ๆ อาทิ 
- ภาพถ่ายผู้มาติดต่อ (Real time)
- บัตรหรือเอกสารผู้มาติดต่อ อาทิ บัตรประชาชน ใบขับขี่ เอกสาร Visa บัตรประจำตัวผู้ขับรถ Taxi
- ทรัพย์สินของผู้มาติดต่อ พร้อมทั้งพิมพ์ บัตร Slip
- ข้อมูลการเข้าพบบุคคล หรือหน่วยงาน
- จำนวนผู้มาติดต่อ ผู้ติดต่อคงค้าง จำนวนผู้ทำบัตรหายหรือชำรุด

สามารถพิมพ์รายงาน
- Daily หรือรายงานแบบรายวัน
- Monthly หรือรายงานแบบรายเดือน
- Yearly หรือรายงานแบบรายปี
- การพิมพ์รายงานและส่งออกข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ Clear Text, Graph, CSV, Excel, PDF

รูปแบบของบัตรสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบอาทิ
- บัตรชนิด RFID หรือบัตรคลื่นความถี่วิทยุ เช่น Mifare, Proximity, UHF, NFC
- บัตรชนิด Barcode
- บัตรชนิด Magnetic card
- สำหรับกล้องที่บันทึกภาพผู้มาติดต่อควรเป็นแบบ auto focus, auto face focus หรือแบบหมุนตามใบหน้าอัตโนมัติ

ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อที่ทำได้มากกว่าแค่การแลกบัตร

ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อสามารถขยายขีดความสามารถไปได้อย่างไม่จำกัดเพื่อให้รองรับระบบที่ทันสมัย
ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ได้
1. ประตูอัตโนมัติ อาทิ Turnstile, Flap barrier, แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ
2. ทำงานร่วมกับระบบ Bio metric อาทิ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า
3. ทำงานร่วมกับระบบ RFID อาทิ NFC, Mifare, Proximity, UHF
4. ระบบตราประทับออนไลน์ด้วย Mobile Application ผ่านทาง Cloud network

ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน

ในสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกันสำหรับระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้โปรแกรมให้มีความเหมาะสม ดังนั้นระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อจำเป็นจะต้องสร้างขึ้นมาให้เหมาะสมกับการใช้งานในด้านนั้น เพราะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันพอสมควร ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อสามารถจำแนกได้หลายประเภท อาทิ
- ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อสำหรับสถานศึกษา
- ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อสำหรับโรงพยาบาล
- ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อสำหรับโรงงานผลิตสินค้า
- ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อสำหรับอาคารสำนักงานให้เช่า
- ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อสำหรับหมู่บ้าน คอนโด ที่พักอาศัย
- ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อสำหรับโรงพัก หน่วยงานราชภัณฑ์
- ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ ห้องควบคุมพิเศษ
- ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อสำหรับสถานที่เป็นความลับ อาทิห้องแล็ปผลิตอาวุธ

ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อที่รองรับมากกว่าผู้มาติดต่อทั่วไป

ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อสามารถขยายขีดความสามารถให้รองรับผู้มาติดต่อกลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ผู้รับเหมา หรือ Sub-contractor ครบถ้วนด้วยระบบจัดการข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงาน จป. อาทิการออกบัตรประจำตัวผู้รับเหมา การเก็บข้อมูลใบ Certificate ของผู้รับเหมา ระบุวันหมดอายุของใบประกาศ หรือแม้แต่ใบ Certificate ที่จำเป็นสำหรับงานต่างๆ ที่จะต้องใช้สำหรับการทำงาน 
 
2. ผู้มาติดต่อทั่วไป ครบทุกฟังก์ชั่นสำหรับการแลกบัตรผู้มาติดต่อทั่วไป อาทิระบบ Blacklist สำหรับผู้ต้องห้ามเข้าสถานที่ ถ้าหากผู้มาติดต่อเคยมาติดต่อแล้วระบบจะนำข้อมูลเก่าขึ้นมาแสดงเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน อาทิ ข้อมูลผู้รับการติดต่อ ข้อมูลบริษัทของผู้มาติดต่อ ข้อมูลทะเบียนรถ เบอร์โทรศัพท์ และอื่นๆ ที่จำเป็น

3. แลกบัตรสำหรับพนักงาน ในกรณีที่พนักงานลืมบัตรประจำตัวพนักงาน หรือบัตรพนักงานชำรุด ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นการแลกบัตรชั่วคราวของพนักงาน และคืนบัตร เพื่อนำข้อมูลการผ่านเข้า-ออกประตูนำไปทำเป็นระบบ time attendance เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคิดเงินเดือน Payroll ต่อไป 

แจกฟรี โปรแกรมแลกบัตรสำหรับเข้าหมู่บ้าน/คอนโดฯ สำหรับลูกค้าที่ใช้แขนกั้นรถกับบริษัทอยู่แล้ว

ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อสามารถติดตั้งได้บนคอมพิวเตอร์ทั่วไป อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ,  Notebook และมีความยืดหยุ่นสูงในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติได้เป็นอย่างดี
อุปกรณ์หลัก มีดังนี้
เครืองปริ้นเตอร์ชนิด Thermal Printer
ชุดอุปกรณ์แลกบัตรผู้มาติดต่อ ประกอบด้วย
- เครื่องอ่านบัตรประชาชนอัตโนมัติ
- กล้องบันทึกเอกสารผู้มาติดต่อ อาทิ ใบขับขี่ , Passport
- กล้องบันทึกใบหน้าผู้มาติดต่อ
- เครื่องอ่านบาร์โค๊ดสำหรับทำรายการคืนบัตรผู้มาติดต่อ

ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อเป็นระบบที่เพิ่มความปลอดภัยให้กับองค์กรหรือหน่วยงาน หรือชุมชนของท่านเนื่องจากระบบมีการจัดเก็บข้อมูลของผู้ที่มาติดต่อและผู้ที่รับการติดต่ออย่างละเอียดครบถ้วน อาทิ ข้อมูลบัตรประชาชนของผู้มาติดต่อ ภาพถ่ายใบหน้าผู้มาติดต่อ ภาพถ่ายเอกสารที่ไม่ใช่บัตรประชาชนของผู้มาติดต่อ อาทิ ใบขับขี่ เอกสารเดินทางต่างประเทศ (Passport) ระบุวันเวลาที่มาติดต่อ บันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ทำการแลกบัตรผู้มาติดต่อ และไม่เพียงเท่านี้ยังสามารถบันทึกหมายเลขทะเบียนรถของผู้มาติด ประเทภรถของผู้มาติดต่อ อาทิ รถยนต์ส่วนบุคคล รถแท๊กซี่ รถจักรยานยนต์ หรือผู้มาติดต่อเดินเท้า ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อสามารถออกบัตรชนิดบัตรสลิปบาร์โค๊ดและบัตรชนิด RFID สำหรับผู้มาติดต่อนำไปใช้เปิดประตูอัตโนมัติภายในองค์กรได้อีกด้วย
 ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อสามารถบันทึกรหัสตราประทับจากผู้รับการติดต่อได้ทั้งแบบ ตรายางตราประทับ หรือลายเซ็นต์ และสามารถบันทึกตราประทับแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกว่า e-Stamp ได้อีกด้วย

 ปัจจุบันนี้ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อได้พัฒนาไปอย่างมาเนื่องจากการมาถึงของเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวเตอร์ (Cloud computer) ทำให้เราสามารถจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องคลาวด์เซิฟเวอร์ ทำให้สามารถบันทึกตราประทับการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน หรือแบบ Mobile Application ได้อีกด้วยทำให้เพิ่มความสะดวกสบาย และยังสามารถพัฒนาไปถึงการนัดล่วงหน้าผ่านทาง Mobile Application