ราคามอเตอร์ประตูรีโมท รวมค่าแรงติดตั้ง

มอเตอร์ไฟฟ้าประตูรีโมทรับประกัน 5 ปี
ไบค์แมนซ่อมด่วนทันใจ
มอเตอร์ประตูรีโมทบานสวิง S300
มอเตอร์ประตูรีโมทบานสวิง S400
ประตูรีโมทบานสวิง Papillon250
ประตูรีโมทบานสวิง Mastiff 400
ประตูรีโมทบานสวิง Plus L advance
มอเตอร์ประตูรีโมทบานสวิง MODUS
ประตูรีโมทบานสวิง INTRO
ประตูรีโมทบานสวิง JET XL

iท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน หรือท่านสามารถสอบถามพนักงานขายเพื่อความมั่นใจก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า วันนี้บริษัทฯ มีสาขาและตัวแทนจำหน่ายทั่วไทย และประเทศในกลุ่ม CLMV

ราคาสินค้าในรายการที่รวมค่าแรงติดตั้งมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

  • ฟรี บริการสำรวจหน้างาน
  • ฟรี ค่าแก้ปรับปรุงไขประตูให้เหมาะกับการติดตั้งชุดมอเตอร์ประตูรีโมท
  • ฟรี รีโมทคอนโทรลตามจำนวนแพคเกตของสินค้า
  • ฟรี สะพานเฟืองตามความกว้างของประตูสูงสุดไม่เกิน 5 เมตร ส่วนที่เกินมาก็คิดราคาต่ำสุด
  • ฟรี สายไฟและท่อร้อยสายไม่เกิน 20 เมตร
  • ฟรี อุปกรณ์เซ็นเซอร์ป้องกันอุบัติเหตุจากการชนของประตู

ส่วนประกอบและหลักการทำงานของประตูรีโมท

ประตูรีโมทบานเลื่อน เป็นประตูที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
1. ส่วนสั่งงาน (Operator Unit) อาทิ คนกดรีโมท , สวิตซ์กดภายในบ้าน, โทรศัพท์, สั่งงานจาก Mobile APP และอื่นๆ
2. ส่วนรับคำสั่ง (Input Unit) สามารถตั้งได้เป็นแบบ Independent หรือ Toggle เช่น Open/Stop/Close
3. ส่วนประมวลผล (Processing Unit) เป็น Microcontroller ชนิด 8Bit อาทิ ATMEL, PIC หรือ 32Bit อาทิ ARM
4. ส่วนควบคุมภายนอก (Output Unit) เป็นอุปกรณ์ชนิด Relay Output, Pluse, Signal Output
5. ส่วนตรวจสอบการทำงาน (Detection Control Unit) อาทิ Interrupt Unit, Limit swith Input, rotation counter, Decoder
6. ส่วนตัดการทำงานด้านความปลอดภัย (Safety Unit) อาทิ Thermal control, Collision control, Edge switch
7. ส่วนแสดงผล (Display Unit) เช่น LED, LCD, Sound