มอเตอร์ประตูรีโมท SEL1000

SEL1000

220 Volt. Automation for gates up to 1000 Kg
Speed 12 m/min

SEL1000 Automatic Slide gate opener

ประตูรีโมท SEL1000 สำหรับประตูหนักไม่เกิน 1000 กก. เป็นรุ่นที่ได้รับการพัฒนาต่อมาจากประตูรีโมท SEL-BSM เพื่อให้มีคุณสมบัติการควบคุมด้าน IoT มากยิ่งขึ้น เป็นประตูที่ได้รับความนิยมเป็นวงกว้างทั่วโลก เหมาะสำหรับประตูขนาดเล็กถึงขนาดกลาง Duty cycle 70% 

อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับน้ำหนักประตู ความถี่การใช้งาน และลักษณะการติดตั้งของช่างว่าติดตั่งดีเพียงใด ถ้าท่านไม่กังวลกับแบรนด์ของสินค้ามากนักบริษัทฯ มีความยินดีที่จะแจ้งว่ามอเตอร์ประตูรีโมท SEL1000 คือมอเตอร์สุดคุ้มแห่งยุคก็ไม่ผิด มีจุดอ่อนเล็กน้อยคือมีอุปกรณ์มากชิ้นถ้าเทียบกับสินค้าฝั่งทางยุโรปที่เขาจะทำเป็น Module หรือแผงรวม การที่สินค้ามีอุปกรณ์แยกชิ้นจะทำให้ถ้ามีอาการเสียจะต้องเตรียมอะไหร่ไปให้ครบ อาทิ ชุดรับรีโมทที่เป็นแบบแยก ลิมิตแม่เหล็ก หลีดสวิตซ์ แผงควบคุม ภาพรวมผู้ใช้งานทั้งหมดชอบมาก เพราะราคาไม่แพง เกรดสินค้า 4.5 ดาว

 

ประตูรีโมท SEL 1000

ชุดติดตั้งมาตรฐาน

  • มอเตอร์พร้อมแผงควบคุม 1 ชุด
  • เฟืองสะพานไม่เกิน 5 เมตร
  • รีโมทคอนโทรล 3 ตัว
  • โฟโต้เซ็นเซอร์ 1 ชุด
  • กุญแจปลดล็อกRelease Key 2 อัน