มอเตอร์ประตูรีโมท KMP202

KMP202

220 Volt. Automation for gates up to 2000 Kg
Speed 14 m/min

KMP202 Automatic Slide gate opener

ประตูรีโมท KMP202 สำหรับประตูหนักไม่เกิน 2000 กก. ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากมีความเสถียรในการทำงานสูงไม่มีอาการเสียจุกจิกให้เห็น ระยะรีโมทได้ไกลว่า 80 เมตร เป็นมอเตอร์ที่มีกำลังขับสูงมาก เหมาะสำหรับประตูเกิน 6 เมตรขึ้นไป อายุการใช้งานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป หลังจากติดตั้งไปมากกว่า 5 ปีพบว่าลูกค้าเกิน 95% ไม่เคยแจ้งงานบริการ

ชุดติดตั้งมาตรฐาน

  • มอเตอร์พร้อมแผงควบคุม 1 ชุด
  • เฟืองสะพานไม่เกิน 5 เมตร
  • รีโมทคอนโทรล 3 ตัว
  • โฟโต้เซ็นเซอร์ 1 ชุด
  • กุญแจปลดล็อกRelease Key 2 อัน