มอเตอร์ประตูรีโมท ALBANO 2000

ALBANO2000

220 Volt. Automation for gates up to 2000 Kg
Speed 12 m/min

ALBANO2000 Automatic Slide gate opener

ประตูรีโมท ALBANO2000 สำหรับประตูหนักไม่เกิน 2000 กก. เป็นสินค้าที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเนื่องจากราคาถูกที่สุดในท้องตลาดและคุณภาพที่ยอมรับได้ในวงกว้าง จะเรียกว่าสินค้าสุดคุ้มแห่งยุคก็คงไม่ผิด ปัจจุบันผลิตที่ประเทศจีนเป็นหลัก ถ้าพูดว่าประตูรีโมท ALBANO ก็จะรู้จักกันทั่วไปในหมู่ช่างติดตั้งประตูรีโมทไม่เว้นแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ลาว กัมพูชาและพม่า สินค้าที่มีคนรู้จักมากที่สุดก็ไม่ต่างจากรถยนต์ TOYOTA หรือ HONDA , ISUZU ช่างที่ไหนก็ซ่อมได้ อะไหร่สินค้าจะหาจากไหนก็ไม่ยาก

อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับน้ำหนักประตู ความถี่การใช้งาน และลักษณะการติดตั้งของช่างว่าติดตั่งดีเพียงใด ถ้าท่านไม่กังวลกับแบรนด์ของสินค้ามากนักบริษัทฯมีความยินดีจะแจ้งว่ามอเตอร์ประตูรีโมทรุ่นนี้ลูกค้าใช้งานอย่างแพร่หลาย มีจุดอ่อนเล็กน้อยสำหรับสินค้ารุ่นนี้คือมีอุปกรณ์มากชิ้นถ้าเทียบกับสินค้าฝั่งทางยุโรปที่สินค้ามักจะทำเป็น Module หรือแผงรวม การที่สินค้ามีอุปกรณ์แยกชิ้นจะทำให้ถ้ามีอาการเสียจะต้องเตรียมอะไหร่ไปให้ครบ อาทิ ชุดรับรีโมทที่เป็นแบบแยก ลิมิตแม่เหล็ก หลีดสวิตซ์ แผงควบคุม ภาพรวมผู้ใช้งานทั้งหมดชอบมาก เพราะราคาไม่แพง เกรดสินค้า 4.5 ดาว 

ชุดติดตั้งมาตรฐาน

  • มอเตอร์พร้อมแผงควบคุม 1 ชุด
  • เฟืองสะพานไม่เกิน 5 เมตร
  • รีโมทคอนโทรล 3 ตัว
  • โฟโต้เซ็นเซอร์ 1 ชุด
  • กุญแจปลดล็อกRelease Key 2 อัน