เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ T1000

T1000

Automation for Card dispenser
Card and barcode ticket supported

T1000 Automatic card dispenser

เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติจาก T-NET ประเทศจีน ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกและประเทศไทย มีความแข็งแรงทนทาน ทนต่อสภาพอากาศทุกสภาพ มีพื้นที่กว้างขวางในการติดตั้งอุปกรณ์ภายในอย่างสะดวกสบาย 

เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ T1000