เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ COMA

COMA

Automation for Card dispenser
Card and barcode ticket supported

COMA Automatic card dispenser

เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติจาก COMA ประเทศจีน ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกและประเทศไทย มีความแข็งแรงทนทาน ทนต่อสภาพอากาศทุกสภาพ มีพื้นที่กว้างขวางในการติดตั้งอุปกรณ์ภายในอย่างสะดวกสบาย
รองรับการติดหน้าจอแบบทัชสกรีน