ระบบบริหารลานจอดรถ ระบบคิดเงินลานจอดรถ

ระบบบริหารลานจอดรถที่ออกแบบมาเพื่อคนไทย เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี Cloud platform 2020

ในปี 2020 ปัจจุบันระบบบริหารลานจอดรถได้พัฒนาจากเมื่อ 10 ปีก่อนเป็นอย่างมากเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ดังนี้
- ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานของเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่ลานจอดรถ
- ป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าบริหารลานจอดรถเข้ากระเป๋าตนเอง
- ความทันสมัยและเป็นสากลในธุรกิจบริหารลานจอดรถ
- Cashless social หรือการชำระเงินด้วย e-Payment
- เพิ่มมูลค่าระบบบริหารลานจอดรถด้วยระบบจองที่จอดรถผ่าน mobile booking
- สะดวกด้วยระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้บัตรใดๆ ลดค่าใช้จ่าย ป้องกันการเวียนรถ 100% 

ระบบริหารลานจอดรถ

เครื่องชำระเงินอัตโนมัติ ระบบบริหารลานจอดรถ (Parking AutoPay)

ระบบริหารลานจอดรถ

ระบบริหารลานจอดรถ

ระบบริหารลานจอดรถ

ระบบริหารลานจอดรถ

เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ T1000

ระบบบริหารลานจอดรถ T1000

แขนกั้นรถอัตโนมัติ MAG606

ระบบบริหารลานจอดรถ COMA S70

แขนกั้นรถอัตโนมัติ KOLOS12

ระบบบริหารลานจอดรถ Power.Gate

แขนกั้นรถอัตโนมัติ OPEN

ระบบบริหารลานจอดรถ Simple

ระบบบริหารลานจอดรถ

ระบบบริหารลานจอดรถ

ระบบบริหารลานจอดรถในประเทศไทย / ระบบคิดเงินลานจอดรถ

เทคโนโลยีระบบบริหารลานจอดรถในประเทศไทย

ประวัติระบบบริหารลานจอดรถผ่านมาแล้ว 20 ปีแบ่งได้เป็น 7 ช่วงดังนี้
1. ระบบบริหารลานจอดรถที่ใช้คนเก็บเงินด้วยระบบัตรบัตรฉีก และจดมือเวลาเข้าและออก คำนวณเงินอัตราค่าจอดด้วยเครื่องคิดเลข
2. ระบบบริหารลานจอดรถใช้คนเก็บเงินใช้เครื่องตอกเวลาเข้า-ออก คำนวณเงินอัตราค่าจอดด้วยเครื่องคิดเลข
3. ระบบบริหารลานจอดรถใช้คนเก็บเงินใช้คอมพิวเตอร์โดยใช้เครื่องพิมพ์สลิปกระดาษบาร์โค๊ด
4. ระบบบริหารลานจอดรถใช้คนเก็บเงินใช้คอมพิวเตอร์โดยใช้ระบัตร RFID มีระบบบันทึกส่วนลดด้วยเครื่อง eStamp หรือเครื่องบันทึกส่วนลดอิเล็กทรอนิกส์
5. ระบบบริหารลานจอดรถโดยใช้เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติทางเข้า และใช้คนเก็บเงินทางออก
6. ระบบบริหารลานจอดรถโดยใช้เครื่องจ่ายบัตรอัตโมัติทางเข้าและใช้เครื่องคืนบัตรเก็บเงินอัตโนมัติทางออก
7. ระบบบริหารลานจอดรถโดยใช้กล้องอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติทางเข้าและชำระเงินด้วย ePayment ทางออก บันทึกส่วนลดอัตราค่าจอดด้วยระบบ Cloud ผ่าน Mobile application.

ระบบบริหารลานจอดรถ

ระบบบริหารลานจอดรถที่ดีและทันสมัยที่สุดในเอเชีย

ระบบบริหารลานจอดรถที่ทันสมัยที่สุดและฉลาดที่สุดในปี 2019 พัฒนาโดยทีมโปรแกรมเมอร์คนไทย 100% ทำให้มั่นใจว่าเป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความยืดหยุ่นสูงสุดสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการ extend function อาทิ สูตรคิดเงิน เงื่อนไขการประทับตราส่วนลด หรือแม้แต่การยื่นภาษีขาย

ระบบบริหารลานจอดรถที่ครบถ้วนและมีความเสถียรสูงที่สุด

- ระบบบริหารลานจอดรถที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้โปรแกรมทันสมัยอยู่เสมอทำให้มั่นใจว่าโปรแกรมสามารถใช้งานได้กับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft รุ่นล่าสุด
- ระบบบริหารลานจอดรถโปรแกรมพัฒนาโดยทีมวิศวกรรมซอฟต์แวร์คนไทย 100% ทำให้มั่นใจว่าเป็นโปรแกรมที่เหมาะกับการใช้งานในประเทศไทย
- โปรแกรมมีความเสถียรสูงสุดในการใช้งาน องค์กรชั้นนำเลือกใช้โปรแกรมของเรา
- ระบบบริหารลานจอดรถที่รองรับการติดตั้งกล้องอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย 
- ระบบบริหารลานจอดรถรองรับการใช้อุปกรณ์เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติแบบสลิปกระดาษบาร์โค๊ด 1D และ 2D
- รองรับการใช้อุปกรณ์เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติแบบบัตรแข็ง RFID
- รองรับเครื่องชำระเงินอัตโนมัติ (Auto-Pay)
- ระบบบริหารลานจอดรถโปรแกรมทำงานร่วมกับ Hardware อย่างสมบูรณ์และรองรับอุปกรณ์อย่างหลากหลายทำให้ไม่มีข้อจำกัดด้านหาอุปกรณ์ทดแทน
- โปรแกรมพัฒนาบนเทคโนโลยีของไมโครซอฟทั้งหมดทำให้ไม่มีข้อจำกัดหรือจุดอ่อนของการหยุดพัฒนาของ Framework หลัก และมั่นใจว่าทุก Library ที่อยู่ในโปรแกรมเป็น SDK ลิขสิทธ์ทั้งหมด
- รองรับ Platform ในอนาคต อาทิ AI หรือ Cloud technology
- รองรับการชำระเงินด้วยระบบ e-Money อาทิ Alipay และ Wec

เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับระบบบริหารลานจอดรถ / ระบบคิดเงินลานจอดรถ

ระบบบริหารลานจอดรถ หรือระบบควบคุมจัดการสถานที่จอดรถ โดยส่วนมากนิยมใช้แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ หรือ Automatic Barrier Gate หรือไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติกั้นถนน และใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานโดยนิยมทำเป็นระบบคิดเงินค่าผ่านทางหรือค่าให้บริการการจอดรถ ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ผ่านเข้าไปยังลานจอดรถสามารถจำแนกได้เป็นสมาชิกแบบประจำ (Member) ซึ่งสามารถแยกย่อยได้หลายกลุ่มไม่จำกัด และกลุ่มผู้ใช้งานชั่วคราว (Visitor) ซึ่ง โปรแกรมบริหารลานจอดรถ มีความสามารถในการคำนวณเงื่อนไขการให้บริการและค่าบริการได้โดยไม่จำกัดเงื่อนไขซึ่งเป็นไปตามหลักการพัฒนาโปรแกรม (Software development)

เราคือผู้ให้บริการคุณภาพ ในระบบบริหารลานจอดรถ Parking Management System

ระบบบริหารลานจอดรถเป็นระบบที่มีความซับซ้อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความจำเป็นที่จะต้องให้ความใส่ใจในทุกขั้นตอน

ขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบบริหารลานจอดรถ

1. สำรวจหน้างานติดตั้ง ด้วยวิศวกรผู้ชำนาญงาน
2. ออกแบบวาง Layout การติดตั้ง จำลองการติดตั้งด้วย CAD Software สำหรับระบบบริหารลานจอดรถ
3. จัดทำใบเสนอราคาพร้อมทั้งรายการอุปกรณ์สำรับระบบบริหารลานจอดรถที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
4. นำเสนองาน Presentation
5. ทำการ Implement ระบบด้วยวิศวกรโปรแกรม (Software Engineer) และวิศวกรระบบ (System Engineer)
6. เข้าทำการติดตั้งระบบตามแผนงานที่วางเอาไว้ 
7. Training อบรมการใช้งานระบบให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งผู้ใช้งานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
8. Customize ปรับปรุงระบบเพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์สูงสุด
9. สรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

ระบบบริหารลานจอดรถ
ระบบบริหารลานจอดรถ

คุณสมบัติระบบบริหารลานจอดรถพื้นฐาน / ระบบคิดเงินลานจอดรถ

- รองรับระบบสมาชิกแบบเสียค่าบริการ (Member)
- รองรับการใช้บริการแบบบุคคลทั่วไป (Visitor)
- รองรับระบบสมาชิกแบบรายเที่ยว รายวัน รายเดือน หรือรายครั้ง หรือ VIP.
- รองรับบัตรสมาชิกแบบเติมเงิน
- กำหนดช่วงเวลาการให้บริการ วันที่ เวลาของวัน ของสมาชิกแยกอิสระ (Activate Date, Deactivate Date)
- กำหนดช่องจอดรถของสมาชิกได้
- กำหนดทะเบียนรถของสมาชิกที่สามารถเข้าจอดได้
- สามารถโอนสิทธิ์การจอดของสมาชิกให้กับคนที่ต้องการได้
- กำหนดปฎิทินวันหยุด, ปฏิทินส่วนลด, ปฏิทิน Access Control
- สามารถสั่งเปิด-ปิด ไม้กั้นจากระยะไกลได้ในกรณีฉุกเฉิน Remote Open
- สามารถระบุสถานที่จอดรถของแต่ละป้ายทะเบียนตามช่องจอดเพื่อรองรับระบบอ่านป้ายทะเบียนตามช่องจอดได้
- รองรับระบบตราประทับ, บัตรคูปองส่วนลด
- รองรับระบบ E-Stamp หรือเครื่องบันทึกส่วนลดอิเล็กทรอนิกส์
- เก็บภาพผู้ขับรถยนต์,ทะเบียนรถยนต์ ทั้งเข้าและออก
- ก็บมูลค่ารายรับค่าจอดแต่ละครั้ง สามารถกำหนดให้พิมพ์หรือไม่พิมพ์ใบเสร็จกรณีอัตราค่าจอดเป็นศูนย์
- เก็บข้อมูลผู้ปฏิบัติงานที่ป้อม ชื่อป้อม เวลาปฏิบัติงาน พฤติกรรมการใช้งานโปรแกรม
- แจ้งเตือนการหมดอายุสมาชิกด้วยรูปแบบข้อความและเสียงอัตโนมัติ
- แจ้งเตือนทะเบียนรถที่อยู่ในรายการ Blacklists หรือ White-list
- เตือนการใช้บริการไม่ตรงช่วงเวลาที่สมัครใช้บริการ
- เตือนการเปิดแขนกั้นค้าง
- เตือนรถเข้า-ออกตามกัน (Following alarm)
- เตือนบัตรใกล้หมดอายุในรูปแบบเสียงพูด และข้อความทาง LED Display
- การเข้ามาใช้บริการของสมาชิกบอกสถานะใช้บริการอยู่หรือออกจากการใช้บริการแล้ว
- ตรวจสอบจำนวนเข้ามาใช้บริการของรถยนต์
- ตรวจสอบจำนวนจุดจอดเหลือบริการของลานจอด
- ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน
- กำหนดรหัสผู้ใช้โปรแกรมและสิทธิการทำงานในโปรแกรมได้
- เก็บบันทึกการใช้งานของผู้ใช้งานโปรแกรมไว้ทั้งหมดเพื่องานต่อการตรวจสอบ (Log)
- รายงานรายรับประจำวัน หรือตามช่วงเวลาที่ต้องการในรูปแบบ ข้อมูล และการฟ
- รายงานการเข้าออกรถยนต์รายวัน หรือตามช่วงเวลาที่ต้องการในรูปแบบ ข้อมูล และกราฟ
- รายงานบัตรสูญหาย
- รายงานยื่นภาษีขาย
- รายงานวิเคราะห์รายได้ อาทิ ผู้จอดรถมีพฤติกรรมจอดนานแค่ไหนและมีค่าบริการแบ่งเป็นกลุ่มตามรายได้เช่นไร
- รายงานการเปิดประตูโดยไม่มีรายได้