สินค้าแขนกั้นรถจัดรายการ Package ขายดี

แพคเกจแขนกั้น

Lite Package

ระยะอ่านบัตร 60 - 100 cm.

 • แขนกั้นรถยนต์รุ่น MAG606 2 ชุด
 • Infra red photo sensor 2 ชุด
 • Vehicle loop detector 2 ชุด
 • รีโมทคอนโทรลระยะไกล 4 ตัว
 • สวิตซ์กดในป้อม 2 ชุด
 • SPF233B Card Reader 2 ชุด
 • Net2 Network Access controller รับบัตรได้ 54,000 ใบ 1 ชุด
 • Power supply 2 ชุด
 • Free Card 200 ใบ
แพคเกจแขนกั้น

Smart Package

ระยะอ่านบัตร 10 - 15 m.

 • แขนกั้นรถยนต์รุ่น MAG606 2 ชุด
 • Infra red photo sensor 2 ชุด
 • Vehicle loop detector 2 ชุด
 • รีโมทคอนโทรลระยะไกล 4 ตัว
 • สวิตซ์กดในป้อม 2 ชุด
 • SPF250A Card Reader 2 ชุด
 • Net2 Network Access controller รับบัตรได้ 54,000 ใบ 1 ชุด
 • Power supply 2 ชุด
 • TAG 200 อัน
แพคเกจแขนกั้น

OneCard Package

ระยะอ่านบัตร 6 - 10 m.

 • แขนกั้นรถยนต์รุ่น MAG606 2 ชุด
 • Infra red photo sensor 2 ชุด
 • Vehicle loop detector 2 ชุด
 • รีโมทคอนโทรลระยะไกล 4 ตัว
 • สวิตซ์กดในป้อม 2 ชุด
 • SPF230P Card Reader 2 ชุด
 • Net2 Network Access controller รับบัตรได้ 54,000 ใบ 1 ชุด
 • Power supply 2 ชุด
 • UHF Card 200 ใบ

Simple Package

ระยะอ่านบัตร 5 - 10 cm.

 • แขนกั้นรถยนต์รุ่น MAG606 2 ชุด
 • Infra red photo sensor 2 ชุด
 • รีโมทคอนโทรลระยะไกล 4 ตัว
 • สวิตซ์กดในป้อม 2 ชุด
 • Smart2 Card Reader 2 ชุด
 • Power supply 1 ชุด
 • Prox Card 200 ใบ
Package กล้องอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ

Extreme Package

ระบบอ่านป้ายอัตโนมัติ

 • แขนกั้นรถยนต์รุ่น MAG606 2 ชุด
 • Infra red photo sensor 2 ชุด
 • Vehicle loop detector 2 ชุด
 • รีโมทคอนโทรลระยะไกล 4 ตัว
 • สวิตซ์กดในป้อม 2 ชุด
 • XPER 4000 LPR Camera 2 ชุด
 • Power supply 1 ชุด
 • ไฟจราจร 2 ชุด
 • สป๊อตไลท์ 2 ชุด