ประตู Auto door C-100

C-100

Automation for sliding doors up to 100 kg 
Speed 0.7 m / sec

C-100 Automatic Doors

ชุดประตูอัตโนมัติรุ่น C-100 จากบริษัท BLUE ประเทศจีน แข็งแกร่งด้วยคุณภาพมอเตอร์ DC 24V ชนิด brushless motor ทำให้
ไม่ต้องกังวัลเรื่องแปรงถ่านหมด ใช้กันยาวๆ ไม่ตำกว่า 10 ปี

สามารถทำความเร็วได้ 0.7 เมตร ต่อวินาที เรียกว่าเร็วมาก การตอบสนองต่อการเปิด-ปิดทำได้อย่างรวดเร็ว
ครบครันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกไดร์ อาทิ ระบบเบครอิเล็กทรอนิก ระบบปรับสปีทที่ทำได้อย่างไม่มีที่ติ

เหมาะสำหรับประตูขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
 
บานเดี่ยว รับน้ำหนักได้ 100 กก.
บานคู่ รับน้ำหนักได้ 80 กก. ต่อบาน

อุปกรณ์เสริม
- Safety beam
- Electric lock
- Radar sensor
- Key switch
- Mode selector
- Remote control

The slim sliding door with an elegant appearance

• automation for intensive use
• suitable for heavy door panels
• ideal for offices, supermarkets, hospitals and busy environments
• obstacle detection and crush prevention
• large vertical (20 mm) and horizontal (36 mm) leaf adjustment range
• fast, trouble-free, installation at the job site thanks to the preassembled package
• assisted cover opening

• automation for commercial use
• emergency operation with integrated backup battery pack
• suitable for single leaf or bi-parting sliding doors
• max. door panel weight 2 x 130 kg
• max. clear passage width 3100 mm
• in accordance with EN 16005 standards

ชุดติดตั้งมาตรฐาน

  • มอเตอร์ประตูอัตโนมัติ 1 ชุด
  • แผงควบคุม 1 ชุด
  • รางและฝาครอบชุด Automatic door 1 ชุด
  • Radar sensor 1 คู่ (เข้า-ออก)
  • ชุดสายพาน 1 ชุด
  • อุปกรณ์จับยึดตามชนิดสินค้า 1 ชุด

Automatic door accessory

Wireless push button switch

Safety beam sensor

Electric lock

Exit push button switch