หลักการทำงานแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ

หลักการทำงานแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ โดยทั่วไปเป็นดังนี้

1. ผู้ใช้งานสั่งให้ประตูเปิดหรือปิดด้วยรีโมทควบคุมหรือสวิตซ์กดแบบมีสายที่ได้ติดตั้งไว้ หรือสั่งงานผ่านอุปกรณ์ Access controller หรือสั่งงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
2. เมื่อชุดควบคุมได้รับสัญญาณ Input ก็จะทำการตรวจสอบชนิดของคำสั่งที่ป้อนเข้ามาว่าต้องการให้ประตูเปิดหรือปิด
3. ชุดควบคุมจะทำการตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องเช่น Photo Sensor สัญญาณการปลดล็อคมอเตอร์
4. ชุดควบคุมจะสั่งงานให้มอเตอร์ทำงาน และทำการตรวจสอบการขัดจังหวะขณะมอเตอร์ทำงานเช่น การกดรีโมท หรือการขัดจังหวะของ Photo Sensor , Loop detector
5. ชุดควบคุมแขนกั้นจะทำการตรวจสอบตำแหน่งหยุด อาทิ จาก Limit switch หรือ จาก Counter decoder
6. ชุดควบคุมแขนกั้นจะควบคุมมอเตอร์ให้ชะลอความเร็วเพื่อให้การหยุดเป็นไปอย่างนุ่มนวล
7. ในขณะที่แขนกั้นกำลังปิดแต่ยังปิดไม่สุดถ้าแผงควบคุมได้รับสัญญาณจากอุปกรณ์ Photo sensor หรือ Loop detector ประตูจะเปิดกลับอย่างรวดเร็ว (ยกเว้นแขนกั้นแบบทางด่วนที่แขกั้นจะไม่ยกกลับ)