ประวัติแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ

ประวัติความเป็นมาแขนกั้นยนต์อัตโนมัติ

จากการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติพบว่าในปี 1948 ได้มีการสร้างอุปกรณ์สำหรับกั้นรถยนต์หรือแม้แต่คนที่สัญจรไปมาในเมือง Buenos Aires ประเทศสเปน ซึ่งเป็นแผงกั้นแบบใช้มือยกหรือแบบ Manual

ในปี 1965 ได้มีการผลิตแขนกั้นรถยต์เป็นระบบไฟฟ้าขึ้นในประเทศอิตาลี โดยแขนกั้นยุคนั้นเป็นระบบไฮดรอลิก

ปัจจุบันแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์หลักในการขับเคลื่อน ซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าที่นิยมใช้สำหรับแขนนกั้นรถยนต์อัตโนมัติมีทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ AC และ DC

ในปัจจุบันแขนกั้นที่ต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าประเทภ Servo motor เป็นหลัก

ภาพประวัติแขนกั้นรถยต์อัตโนมัติ
ภาพประวัติแขนกั้นรถยต์อัตโนมัติ

ภาพจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Boom_barrier