ชนิดแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ

แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักตามการใช้งานได้แก่
1. แขนกั้นสำหรับกั้นรถตามถนนทางเข้า-ออก สถานที่ทั่วไปหรือ กั้นรถตามลานจอดรถ อาคารจอดรถ
2. แขนกั้นสำหรับทางด่วน หรือ Toll-way

ความแตกต่างของแขนกั้น 2 ประเภทนี้คือความเร็วของแขนกั้นและการตอบสนองที่รวดเร็ว

แขนกั้นแบบ Toll-way หรือใช้กับทางด่วนจะไม่มีสปริงในการถ่วงสมดล ชุดควบคุมจะเป็นแบบ Inverter ที่มีการทำงานที่ซับซ้อนกว่า เหตุผลที่แขนกั้นแบบทางด่วนต้องการการตอบสนองที่รวดเร็ว อาทิ ขณะที่แขนกั้นกำลังปิดลงด้วยความเร็วสูง ขณะที่แขนกั้นยังลงมาไม่สุดในมุมองศาต่างๆ นั้นสามารถทำให้แขนกั้นยกคืนอย่างรวดเร็วเมื่อมีการให้สัญญาณเปิดประตูให้กับรถคันถัดไป

แขนกั้นแบบ Toll-way จะไม่มีประบบป้องกันแขนกั้นฟาดรถ เพราะระบบทางด่วนจะเป็นแบบเก็บเงิน 100% ดังนั้นถ้าหากมีระบบป้องกันแขนกั้นฟาดรถก็จะเป็นเหตุให้เกิดช่องว่างให้รถคันถัดไปตามรถคันอื่นเข้าไปได้ด้วย 

ตัวอย่างภาพแขนกั้นแบบ Tollway Barrier

แขนกั้นรถยนต์แบบ Tollway

ภาพแขนกั้นทั่วไป

แขนกั้นรถยนต์แบบทั่วไป