หลักการทำงานของประตูรีโมท

หลักการทำงานโดยทั่วไปเป็นดังนี้

1. ผู้ใช้งานสั่งให้ประตูเปิดหรือปิดด้วยรีโมทควบคุมหรือสวิตซ์กดแบบมีสายที่ได้ติดตั้งไว้ 
2. เมื่อชุดควบคุมได้รับสัญญาณ Input ก็จะทำการตรวจสอบชนิดของคำสั่งที่ป้อนเข้ามาว่าต้องการให้ประตูเปิดหรือปิด
3. ชุดควบคุมจะทำการตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องเช่น Photo Sensor สัญญาณการปลดล็อคมอเตอร์
4. ชุดควบคุมจะสั่งงานให้มอเตอร์ทำงาน และทำการตรวจสอบการขัดจังหวะขณะมอเตอร์ทำงานเช่น การกดรีโมท หรือการขัดจังหวะของ Photo Sensor
5. มอเตอร์จะทำการตรวจสอบตำแหน่งหยุด อาทิ จาก Limit switch หรือ จาก Counter decoder
6. มอเตอร์จะทำการชะลอความเร็วเพื่อให้การหยุดเป็นไปอย่างนุ่มนวล ทั้งนี้สำหรับมอเตอร์ที่มีราคาแพงจะมีคุณสมบัติที่มากขึ้นอาทิ การกดรีโมทให้เปิด ตามความกว้างที่กำหนด เช่น การกดปุ่มบนรีโมทควบคุมบางปุ่มหมายถึงต้องการให้ประตูเปิดกว้างเฉพาะให้คนเดินผ่านได้เท่านั้น (Pedestrian mode) ไม่ต้องเปิดจนสุด เพื่อประหยัดเวลาและค่าไฟฟ้า หรือการกำหนดให้ประตูปิดเองอัตโนมัติเมื่อได้เปิดสุดแล้วตามเวลาที่เรากำหนด หรือแม้แต่รองรับการ upgrade โปรแกรมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆ เช่นปฏิทินวันหยุด การทำงานตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น อาทิ ประตูโรงงาน, การปรับแรงของมอเตอร์ และความเร็วของมอเตอร์ผ่านโปรแกรม การโหลดข้อมูลการใช้งานหรือ รายการอุปกรณ์ที่มีปัญหาผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์