ชนิดประเภทของประตูรีโมท

มอเตอร์ประตูรีโมทแบ่งได้เป็น 4 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่
1. ประตูรีโมทบานเลื่อน
2. ประตูรีโมทบานสวิง
3. ประตูรีโมทบานม้วน
4. ประตูรีโมทโรงรถ (Sectional garage door)

ประตูรีโมทบานเลื่อน

ประตูรีโมทบานเลื่อน

ประตูรีโมทบานเลื่อนอาศัยการหมุนของมอเตอร์ โดยใช้สะพานเฟือง ( rack ) เป็นอุปกรณ์ขับเคลื่อนประตูโดยอาศัยแรงขับจากการหมุนของมอเตอร์ ประตูรีโมทบานเลื่อนสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อความปลอดภัยอาทิเซ็นเซอร์ป้องกันประตูหนีบสิ่งกีดขวางหรือไฟแสดงสถานะการทำงานของมอเตอร์เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ระมัดระวัง ประตูรีโมทบานเลื่อนมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปีและมีราคาถูกกว่าประตูรีโมทชนิดอื่น ๆ

สินค้าประตูรีโมทบานเลื่อน

ประตูรีโมทบานสวิง

ประตูรีโมทบานสวิง

ประตูรีโมทบานสวิงทำงานโดยอาศัยการดึงของมอเตอร์ ซึ่งประตูรีโมทบานสวิงมีสองแบบได้แก่แบบแขนหรือ Arm type และแบบฝังพื้นหรือ Underground type ประตูรีโมทบานสวิงมีจุดเด่นในเรื่องความสวยงามมากกว่าประตูรีโมทบานเลื่อน การติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ป้องกันการหนีบต้องติดอย่างน้อยสองจุดได้แก่จุดกลางเสาของประตูและจุดปลายประตูที่ประตูเปิดสุดป้องกันประตูหนีบขณะที่รถยังคงขวางอยู่

สินค้าประตูรีโมทบานสวิง

ประตูรีโมทบานม้วน

ประตูรีโมท บานม้วน

ประตูรีโมทบานม้วนอาศัยการหมุนของมอเตอร์ซึ่งบานประตูบานม้วนจะพันอยู่กับแกนเพลาของมอเตอร์สามารถติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ป้องกันการหนีบของประตู และสามารถติดตั้งปุ่มหยุดการทำงานฉุกเฉิน ประตูเหล็กม้วน ควบคุมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สะดวกแก่การใช้งานและสามารถควบคุมด้วยรีโมทได้ โดยระบบยังมีรอกโซ่ในตัวมอเตอร์ ทำให้สามารถควบคุมด้วยมือได้ในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง 

สินค้าประตูรีโมทบานม้วน

ประตูรีโมท Garage door

ประตู Garage door

ประตู Garage door หรือประตูโรงเก็บรถสำหรับประเทศไทยนิยมติดตั้งสำหรับโรงรถ super car สำหรับผู้ที่มีรสนิยมที่ดี โดยปกติประตูชนิด Garage door จะมีความเร็วในการเปิด-ปิดสูงกว่าประตูชนิดอื่น เราสามารถติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ป้องกันประตูหนีบได้อีกด้วยและนิยมติดตั้งไฟแสดงสถานะการทำงานของประตู ( Lamp )  Garage door เป็นที่นิยมสำหรับลูกค้าชาวยุโรปที่อยู่ในประเทศไทย

สินค้า Garage door