Our best offering you

สินค้าจัดโปรโมชั่น

ประตูรีโมทจัดโปรโมชั่น
แพคเกจแขนกั้นรถอัตโนมัติ
สินค้าจัดโปรโมชั่น
กุลแจปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือ

We are the slide gate opener specialist

กว่า 15 ปีเราจำหน่ายพร้อมติดตั้งและบริการหลังการขายประตูรีโมทมากแล้วกว่า 10,000 ชุด

ประตูรีโมท STFC ตอบสนองต่อลูกค้าทุกกลุ่มการใช้งาน

" จากประสบการการให้บริการประตูรีโมทมาอย่างยาวนานทำให้เราคือผู้เชียวชาญโดยเฉพาะด้านของประตูรีโมท เราให้บริการจำหน่ายพร้อมติดตั้งทั่วไทยดังนั้นจึงคัดสรรเฉพาะสินค้าที่มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับความประทับใจสูงสุดแม้ในพื้นที่ห่างไกลเราก็ให้บริการครอบคลุมและให้การรับประกันที่เท่ากันกับเมืองใหญ่นั่นคือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าสินค้าเราดีเพียงใด "

View Details